🔎 Bạn đang tìm gì?

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Hướng dẫn tạo mật khẩu cho bài viết blogspot

Tạo mật khẩu cho bài viết  blogspot. Việc này giúp bạn share bài viết tới một nhóm nhỏ những người quan tâm hoặc chạy những chương trình đặc biệt cho độc giả của bạn.

Tạo mật khẩu cho bài viết blogspot còn giúp bạn có thể tạo những trang giảm giá, code đặc biệt cho những người có mật khẩu.


Hướng dẫn tạo mật khẩu cho bài viết blogspot


Hướng dẫn tạo mật khẩu cho bài viết blogspot

Cách làm:

Chèn đoạn script dưới cùng bài viết trong khung soạn thảo HTML


<!-- Tao Mat Khau Bai Viet --><p id="message"></p><script type="text/javascript">window.onload = function() {var person = prompt("Vui lòng nhập mật khẩu để tiếp tục. Nếu không có mật khẩu liên lạc với tác giả Nguyễn Tuấn qua địa chỉ https://www.facebook.com/kequaduongvodanh", "");if (person == "2401") {alert("Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!");} else {alert("Sai mật khẩu!");window.location = "http://www.blogthuthuatwin10.com/"}document.getElementById("message").innerHTML}</script>


Chúc may mắn!

Nguồn bài viết: https://mocgin.com/tao-mat-khau-cho-bai-viet-blogspot/

Hướng dẫn tạo mật khẩu cho bài viết blogspot Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Admin

Bạn sắp đi du lịch?

Booking.com